Děti 2-3 roky

Jedná se o kurz, na kterém jsou děti doprovázeny rodiči. Lektor děti vybízí k činnosti, ale rodič je ten, který své děťátko vede a pracuje s ním. Děti si osvojují první slovíčka a to především díky prožitku, který v hodinách získají.

Kurzy s rodilým mluvčím

Jde o konverzační kurzy, kde se vychází ze spontánní a aktuální situace ve třídě. Děti se učí přijímat jazyk a reagovat na mluvené slovo. V hodinách se hraje hodně her. Motto lekcí je: „ Mluvím, mluvíš, mluvíme“.

Školní věk 1-4.třída

Kurzy pro děti mladšího školního věku, jsou vedeny dle našeho vlastního konceptu, kde si děti opět formou her a písniček osvojují větná spojení a reakci na mluvené slovo. Učivo se podle jednotlivých ročníků stupňuje a děti se také začínají seznamovat se čtením a psanou formou jazyka.

Naše kurzy

Veškeré další informace o kurzech, včetně ceny kurzů, můžete nalézt na portálu WEBOOKER, kde můžete ihned provést registraci kurzu. Stačí pouze zmáčknout tlačítko níže.

Registrace a další informace o kurzech

Hravé dopoledne

Jde o ucelený roční koncept, který kopíruje vzdělávací program v mateřských školkách. Celé dopoledne děti tráví v angličtině, díky tomu velmi rychle rozumí mluvenému slovu a také rychle začínají na mluvené slovo reagovat. Program se zaměřuje na rozvoj všech osobnostních složek. Od tělesné, pracovní, výtvarné činnosti až po činnost rozumovou a nezapomínáme ani na rozvoj jemné motoriky. Díky rodinnému prostředí a malému počtu dětí ve skupině, se u nás děti cítí dobře a moc rády naší školičku navštěvují.


Kurzy pro děti 3-6 let

Pro děti v tomto věku nabízíme 60.ti minutové kurzy, kde si formou hry, melodií a rytmizace rychle osvojují slovní zásobu na dané téma. Součástí lekce je vypracování pracovního listu, který prověří, zda si děti aktuální slovní zásobu dobře zafixovaly.

Kurzy pro děti 5-9.třída

Kurzy jsou určeny pro děti s dostatečně velkou znalostí jazyka, kterou my ještě díky osvědčeným metodám a prací s učebnicí podpoříme a děti v těchto ročnících připravíme na složení cambridge jazykové zkoušky.


O nás

Angličtina pro děti v Karlových Varech dle nejnovějších světových trendů!

Naučte své děťátko anglicky naprosto přirozenou cestou – obdobně jako osvojování jazyka mateřského. Na našich hodinách se snažíme o takové zázemí a atmosféru, abychom dětem zprostředkovaly jazykový zážitek- vnoření se do jazyka ( dětem nepřijde zvláštní, vyjadřovat své požadavky v angličtině). Hodiny jsou vedeny v domácím prostředí malého kolektivu s využitím her, hudby, rytmu a osobního a laskavého přístupu lektorů. Je důležité, aby děti získaly pozitivní vztah k výuce cizího jazyka. Angličtina se stane vášní.


Naši lektoři
Máte dotazy?

Napište nám!


   
   
   
   

  Kontakt


  Husova 473/9,
  Karlovy Vary, 360 01

  teturova@anglictinanenidrina.cz
  +420 737 553 508